Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ ĐẠI THẮNG (ĐIỂM TRƯỜNG B)

Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm-Xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông/Bà Chức vụ: Nguyễn Thị Quý-Hiệu trưởng
Điện thoại: DĐ:  – Email:thbxadaithang@gmail.com