PHONG TRÀO CHI ĐỘI THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Tháng Tám 12, 2015 3:20 chiều

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014 – 2015, đồng thời  thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Nhà trường đã phối hợp với Công đoàn tổ chức phát động các phong trào thi đua Đợt 1 từ ngày 06 tháng 9 đến  ngày 20 tháng 11. với  với chủ đề: “Thi đua Dạy thật tốt, học thật tốt” và “Chi đội vững mạnh” lập thành tích chào mừng ngày thành lập HLHPNVN 20/10 và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”.  Phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung Duy trì phong trào thi đua ‘ Dạy tốt- Học tốt’, ‘ Chi đội vững mạnh’, phát huy khả năng sáng tạo, tinh thần vượt khó của đội ngũ CB,GV,NV; Phong trào thi đua ‘ Xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực’ . Hội thi “Chi đội vững mạnh, Đội viên học tốt”, “ Hội thi giáo viên dạy giỏi có ƯDCNTT”…