Giới thiệu

Trường Tiểu học Xã Đại Thắng được thành lập theo quyết định….của UBND Tỉnh Nam Định, về hợp nhất 3 đơn vị trường học trên địa bàn Xã Đại Thắng thành một một.

Điểm Trường B Xã Đại Thắng nằm ở thôn Đồng Tâm-Xã Đại Thắng. Cách điểm trường chính 2km. Điểm trường gồm 5 lớp từ khối 1 đến khối 5. Với 1 đồng chí Hiệu phó phụ trách chuyên môn và 10 cán bộ giáo viên, nhân viên.